Forside

Jesus har givet dig sit ja!

… Så lyt ej til Djævelen når han siger “Ok, men vent med at følge Jesus til i morgen.”

Efter syndefaldet fortæller Bibelen at Gud jog os mennesker ud af Paradiset og satte keruber med lynende flammesværd, til at vogte vejen.

Vi, med synden i os, ville ikke kunne bestå inden for Guds ansigt, så man kan næsten sige at Gud i kærlighed til sin skabning, måtte skynde sig at få os ud. Han lovede at sende os en frelser der skulle knuse slangens hoved.

Jesus blev født lige så hjælpeløs og skrøbelig som dig og mig.

Da Han trådte ned i Jordan floden og blev døbt af Johannes, tilkendegav Gud at Han havde velbehag i, at Jesus skulle bære din og min synd og straffen derfor. Han bar verdens synd. Ikke blot for en tid. Nej Han tog den bort.

Han bar den helt ind i døden og helt ind i det Allerhelligste, hvor Gud genkendte sit eget blod og godkendte det som værdig til at købe dig og mig fri af vores straf.

Efter sin opstandelse tog Jesus tilbage til Guds trone, hvor Han nu sidder og går i forbøn for os.

Jesus er vejen til Gud, sandheden om Gud og livet med Gud og ingen kommer til Gud, uden gennem Jesus.

Gud jog mennesket ud af Paradiset, men nu har Jesus igen åbnet vejen til Gud og vejen/døren indtil Gud hedder Jesus, så Ham må vi gå gennem for at nå til Gud.

Men hvordan skal vi med vores synds-forvirrede hjerte så kunne finde vejen til Gud gennem Jesus?

Det er så vidunderligt at Gud nu drager et hvert menneske hen til Jesus (vejen/døren). Gud er en lidenskabelig Gud, som længes med nidkærhed efter sin skabning. Længes efter at vi tager imod kaldet til, at følge Jesus forbi krybben hvor Gud blev menneske. Forbi korset hvor Han ofrede sit eget blod for at give os sin retfærdighed. Forbi graven hvor han besejrede døden for dig og mig, og videre ind i livet og troen på Ham.

Gud har før verden blev grundlagt, i Jesus udvalgt dig og mig til at være sammen med ham.

Jesus har allerede givet dig sit ja! For Han ønsker at frelse dig og være sammen med dig. Hvad er dit ønske?

Lyt ej til Djævelens ”i morgen” – For Jesus har for længst givet dig sit ja!