Hvordan bliver jeg en kristen?

En fangevogter, der engang skulle holde øje med to kristne fanger, spurgte fangerne om, hvordan han kunne blive frelst.
Svaret var ganske simpelt: ”Tro Herren Jesus.”

Det samme gælder for dig og mig.

Røveren, der hang ved siden af Jesus på korset, ønskede også at blive frelst, og Jesus frelste ham.

Jesus sagde ikke til ham, at han skulle tage sig sammen eller først gå hen og prøve på at rette op på det, han havde gjort.

Den fortabte søn blev heller ikke mødt af en far, der udbrød: ”Føj, hvor du stinker! Tag lige et bad, så kan vi snakke sammen senere.” Nej, han blev modtaget, som han var. Han blev tilgivet.

Jesus ved, hvem du er, og han ønsker at tage imod dig, sådan som du er.