Aldrig græde mere

Forklaring

Åb.7,9-17
Igennem livets pilgrimsvandring er det vigtigt at holde målet for øje. Der er så meget, der møder os på vor vej, som gør, at vejen frem virker håbløs. Der er det vigtigt at læse, hvad der er lovet os. Vi har fået Guds Ord som en lygte for vor fod og et lys på vor sti, som vil vejlede os igennem alt det, der møder os. I Ordet har vi Jesus, løftet om frelse ved hans blod og om en ny himmel og en ny jord. Esajas 54,10: ”For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed.” Det, som kan se ud til at stå fast her i livet, kan virke som bjerge og høje. Du skal vide, at om så de rokkes eller vakler, så holder dog Guds løfter.

Aldrig græde mere

Når Han igen tager plads på sin trone.
Og den hvide flok er kaldet hjem.
Fra den store trængsel.
I Jesu blod vasket ren.

Når Han igen tager plads på sin trone.
Og alle er kaldet hjem.
Fra de fire verdenshjørner. (Matt.24,31)
Og hvor ingen, nej ingen bliver glemt.

(Åb.7,17)
Da skal vi aldrig græde mere.
Da skal vi aldrig græde mere.
For da er al trængsel forbi.
Det bliver glæde, trøst og hvile i alt evighed.

Vi er på vandring gennem livet.
Vi er her jo kun for en tid.
Vi blomstrer, men som græs skal vi visne. (Es.40,6-8)
Hvor vil du tilbringe din evighed?

Når Han igen tager plads på sin trone.
Og alle er kaldet hjem.
Fra de fire verdenshjørner.
Og hvor ingen, nej ingen bliver glemt.