Dråber af blod

Forklaring

Luk.22,44-23,49
Tja, hvad er der at sige? Hvad forlanger du mere som bevis på Guds kærlighed til dig?

Dråber af blod

Dråber af blod i Getsemane.
Forrådt og taget til fange samme nat.
Så førte de frem hans sag.
Hele den lange nat.

Fra Herodes til Pilatus.
De sendte ham frem og tilbage.
”Korsfæst ham, ja korsfæst.
Og løslad Barabas”.

Så bar han korset foran dem.
Imens de gav ham pisk og slag.
Der gik han igennem Jerusalem.
Og op på Golgata.

Andre har han frelst. Frels nu dig selv.
Ja sådan hånede de ham.
Men han blev der på korset alligevel.
Af kærlighed til dig.

For han elsker dig.
Jesus elsker dig.
Ja han elsker dig.
Jesus elsker dig.

Så hvad forlanger du mere.
Ja hvad forlanger du mere.
Som bevis på Gud kærlighed.
Ja hvad forlanger du mere.