Vend om

Forklaring

Havgus har mange gange ændret en dejlig varm sommerdag i Hvide Sande med skyfri himmel og god sigtbarhed, til en klam og kold dag med dårlig sigtbarhed og ingen lyst til at være andre steder end blot indenfor.
Ligegyldighed over for Guds ord kommer stille snigende ligesom havgus, og gør at det herlige ved at være et Guds barn, det at have himlen som mål og Jesus for øje, forsvinder, også ønsket om at pege på Jesus for dem, der vandrer i mørket forsvinder.
Da israelitterne skulle ud af Egypten (2. Mos.12), slagtede de et lam eller kid og smurte blodet på deres dørstolper. Samme nat gik Gud igennem hele Egypten for at dræbe alle førstefødte, men der, hvor blodet var på dørstolperne, gik han ikke ind.
Vi lever i et samfund med dygtige læger, der næsten altid kan forlænge folks levetid med medicin. Så skulle det ske, at vi lever livet uden Jesus, så har vi vel altid chancen til sidst. Eller hvad?
Det håber jeg selvfølgelig for enhver, der ligger der og søger Gud, men hvad er garantien for, at betænkningstiden kommer?
Det gavner intet at have et pænt liv med gode gerninger i bagagen, den dag vi står foran Guds trone.
Men har vi Lammets blod på dørstolperne til vores hjerte, så er der ingen fordømmelse (Rom 8,1).
Jesus kommer snart, så lad os ikke spilde chancen, så længe det er nådens tid.

Vend om

Som diset vejr en eftermiddag
Kom havgus ind og ramte det danske flag.
Stille snigende med sin kulde.
Og vi vendte os fra det vi ikke skulle.

Ækel og klam af ligegyldighed
Kvalte den alt ja selv vor kærlighed.
De unge gik mens ældre bad.
De druknede sig selv mens andre græd.

Vend om x 4.

Har du Lammets blod på dit hjertes dør?
Eller frygter du ikke hvornår du dør?
Er dagens læger og kirurger så kloge
Så for Dødens Engel bør du ej våge?

Er den Hvide Brud der sku gøre sig klar
Til bryllupsfest hjemme hos vor Far.
I dag så sort som natten den er sent
Og af åndelig føde kun skind og ben.

Vend om x 4.

For folk skal rejse sig imod folk
Der bliver falske profeter og kærligheden den bliver kold.
Og evangeliet om Riget det skal nå ud
Dog med et stigende frafald væk fra Gud.

Vend om x 4

Vend om x 2.
Du unge danske menighed vend om
For vor livsførelse i dag vil blive ramt af Guds dom.