Der er et kors

Forklaring

Jeg tror ikke på en gud der vil gøre en handling og frelse mig, hvis jeg opføre mig pænt og opsøger ham.
Men jeg tror på, at Gud HAR handlet, for at opsøge og frelse mig, på trods af mine fejl.
Den sejr Jesus vandt på korset kan intet rokke ved, men dermed ikke sagt, at mørkets magt ikke gør alt, for at hindre dig og mig i at tro på denne sejr.
Mørkets magt vil kæmpe kampen til den dag Gud siger stop, men det vil aldrig kunne ændre det Gud HAR gjort.
Rom.8,38-39

Der er et kors

Der er et kors der lyser over verden.
Der er et kors der lyser for dig.
Der er et kors der lyser i verden.
Det er det kors der engang blev tegnet for dig.

Men dette kors ønskes slukkes over verden.
Dette kors ønskes slukkes for dig.
Dette kors ønskes slukkes i verden.
Dette kors som er til frelse for dig.

FOR dette kors er sat over verden af Gud.
Ja dette kors er sat der for dig.
Ja dette kors er sat i verden af Gud.
For dette kors det er til frelse for dig.

Så på trods af, at verden vil glemme dette kors.
Og på trods af, at mørkets magt.
Kæmper dag og nat for at slette dette kors.
Så bliver det på grund af det ord der er sagt ved dette kors.

”Det er fuldbragt.” Du er elsket på trods.