Dom og frelse

Forklaring

Det er Gud der kalder dem der skal gå bud og Guds Ånd blæser hvorhen den vil.
Vi må aldrig tro, at vi kan skræmme folk ind i Guds Rige. Men skræmmende nok, så kan vi lulle folk i søvn, ud af Guds Rige.
Gud kalder. Vil du gå?
Rom. 10,10 + 14-15
John. 12,44-50

Dom og frelse.

Han gik gennem gader og stræder.
Over land og gennem by.
Han var en uddød race der håbede på, at Gud snart ville sende nogle flere med kraft på ny.
For han forkyndte snart som den eneste om forsoningen i Guds lam.
Om at tag sit kors op dagligt, følge Jesus og lade sig lede af den Hellige Ånd.

Han lærte os at frygte Gud.
Lukke Jesus ind og lade ham sparke Satan ud.
Men nu der er han blevet så upopulær.
Han er enten en kedelig præst eller også en træt og umoderne missionær.

Så hvorfor skal vi dog hører om dom og frelse?
Det gider vi ikke hører om i dag!
Drop al jeres halleluja og amen.
Og allerhelst det med den personlige sag.

Han går gennem gader og stræder.
Over land og gennem by.
Han er en uddød race der beder til, at Gud snart vil sende nogle flere med kraft på ny.
For han forkynder snart som den eneste om forsoningen i Guds lam.
Om at tag sit kors op dagligt, følge Jesus og lade sig lede af den Hellige Ånd.

Mon frafaldet det stiger i det danske land?
Satan vil have magten over hver en troende mand.
Vi må holde fast i Guds ord.
At der er frelse for den der med munden bekender og i hjertet tror.

Så vi må hører om dom og frelse.
Hvis vi skal holde ud i dag.
Så syng du glad dit halleluja og sig du glad dit amen.
Og hvil i at Jesus fører din sag.