Trosbekendelse

Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen.

Jeg tror på Gud Fader, Den Almægtige, himmelens og jordens skaber.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, min herre, som er undfanget ved Helligånden.
Født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet.
Nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde. Opfaret til himmels.
Siddende ved Gud Faders, Den Almægtiges højre hånd, hvorfra at han skal komme, at dømme levende og døde.

Jeg tror på den Hellige Ånd.
Hellige og almindelige kirke.
De helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen.
Jeg tror på Gud Fader.
Jeg tror på Gud Søn.
Jeg tror på Gud Helligånd.

Amen.